Hình ảnh tên lửa phòng không Pechora của quân đội Venezuela

Giáo dục Quốc phòng

Lê Mai (tổng hợp)

(GDVN) - Tên lửa phòng không Pechora của quân đội Venezuela.

Pechora-2M của quân đội Venezuela
Pechora-2M của quân đội Venezuela
Pechora-2M của quân đội Venezuela
Pechora-2M của quân đội Venezuela
Pechora-2M của quân đội Venezuela
Pechora-2M của quân đội Venezuela
Pechora-2M của quân đội Venezuela
Pechora-2M của quân đội Venezuela
Pechora-2M của quân đội Venezuela
Pechora-2M của quân đội Venezuela
Pechora-2M của quân đội Venezuela
Pechora-2M của quân đội Venezuela
Pechora-2M của quân đội Venezuela
Pechora-2M của quân đội Venezuela
Pechora-2M của quân đội Venezuela
Lê Mai (tổng hợp)
Từ khóa :
Pechora-2M
Hình ảnh tên lửa phòng không Pechora của quân đội Venezuela
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác