Hình ảnh tư liệu về tàu tuần dương USS Yorktown CG 48 của Mỹ

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng - Quân Cơ

(GDVN) - USS Yorktown được người ta nhớ đến nhiều nhất sau khi xảy ra sự kiện bị một khu trục hạm tên lửa của Liên Xô.

Tuần dương hạm USS Yorktown

Tuần dương hạm USS Yorktown

Tuần dương hạm USS Yorktown

Tuần dương hạm USS Yorktown

Tuần dương hạm USS Yorktown

Tuần dương hạm USS Yorktown

Tuần dương hạm USS Yorktown

Tuần dương hạm USS Yorktown

Tuần dương hạm USS Yorktown

Tuần dương hạm USS Yorktown

Tuần dương hạm USS Yorktown

Tuần dương hạm USS Yorktown

Tuần dương hạm USS Yorktown

Tuần dương hạm USS Yorktown

Tuần dương hạm USS Yorktown

Tuần dương hạm USS Yorktown

Tuần dương hạm USS Yorktown

Tuần dương hạm USS Yorktown

Lê Dũng - Quân Cơ
Từ khóa :
tàu khu trục , tên lửa , liên xô , sự kiện , Mỹ , USS Yorktown
Hình ảnh tư liệu về tàu tuần dương USS Yorktown CG 48 của Mỹ
Chủ đề : Trang bị của Hải quân Mỹ
Chủ đề : Lịch sử quân sự thế giới
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác