Hoạt động của căn cứ không quân Thụy Sỹ qua ảnh

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng (theo Mil)

(GDVN) - Những hoạt động thường nhật của các máy bay chiến đấu, huấn luyện tại một căn cứ của Không quân Thụy Sỹ đóng tại Meiringen.

Trực thăng Super Puma của Không quân Thụy Sỹ ở Meiringen.

Trực thăng Super Puma của Không quân Thụy Sỹ ở Meiringen.

F-5 của Không quân Thụy Sỹ.

F-5 của Không quân Thụy Sỹ.

F/A-18 đóng tại Meiringen.

F/A-18 đóng tại Meiringen.

F/A-18 đóng tại Meiringen.

F/A-18 đóng tại Meiringen.

F/A-18 đóng tại Meiringen.

Lê Dũng (theo Mil)
Từ khóa :
Thụy Sĩ , không quân , căn cứ , máy bay chiến đấu
Hoạt động của căn cứ không quân Thụy Sỹ qua ảnh
Chủ đề : Không Quân Các Nước
Tin khác