Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Giáo dục Quốc phòng

Lê Mai (theo Mil)

(GDVN) - Các học viên quân sự nước ngoài cùng vợ, con, người thân đang sống, làm việc tại Trung Quốc đã được mời tham gia vào bữa tiệc đón chào năm mới theo truyền thống của người Trung Quốc.

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

Lê Mai (theo Mil)
Từ khóa :
giáo dục quốc phòng , học viên , quân sự , quân đội , trung quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác