Lính Anh hồi hương từ Afghanistan được chào đón như những anh hùng

Giáo dục Quốc phòng

Mai Thu

(GDVN) - Đầu tháng 12 vừa qua, các binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 3, Trung Đoàn Yorkshire và lực lượng của Tiểu đoàn 1 Hoàng gia Welsh, Lục quân Anh đã hồi hương về nước sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó ở chiến trường Afghanistan.

Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 3, Trung Đoàn Yorkshire sau khi hoàn thành nhiệm vụ được triển khai ở Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 12, đóng ở huyện Nahr-e Saraj, tỉnh Helmand, Afghanistan.
Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 3, Trung Đoàn Yorkshire sau khi hoàn thành nhiệm vụ được triển khai ở Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 12, đóng ở huyện Nahr-e Saraj, tỉnh Helmand, Afghanistan. ẢNH: Làm lễ thánh trong nhà thờ
Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 3, Trung Đoàn Yorkshire sau khi hoàn thành nhiệm vụ được triển khai ở Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 12, đóng ở huyện Nahr-e Saraj, tỉnh Helmand, Afghanistan.
Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 3, Trung Đoàn Yorkshire sau khi hoàn thành nhiệm vụ được triển khai ở Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 12, đóng ở huyện Nahr-e Saraj, tỉnh Helmand, Afghanistan. Ảnh: Lãnh đạo hoàng gia chức mừng
Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 3, Trung Đoàn Yorkshire sau khi hoàn thành nhiệm vụ được triển khai ở Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 12, đóng ở huyện Nahr-e Saraj, tỉnh Helmand, Afghanistan. Ảnh: lễ thánh trong nhà thờ
Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 3, Trung Đoàn Yorkshire sau khi hoàn thành nhiệm vụ được triển khai ở Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 12, đóng ở huyện Nahr-e Saraj, tỉnh Helmand, Afghanistan. Ảnh: Lãnh đạo hoàng gia chúc mừng
Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 3, Trung Đoàn Yorkshire sau khi hoàn thành nhiệm vụ được triển khai ở Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 12, đóng ở huyện Nahr-e Saraj, tỉnh Helmand, Afghanistan.
Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 3, Trung Đoàn Yorkshire sau khi hoàn thành nhiệm vụ được triển khai ở Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 12, đóng ở huyện Nahr-e Saraj, tỉnh Helmand, Afghanistan. Ảnh: Trẻ em chào đón những người lính bằng quốc kỳ trên tay
Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 3, Trung Đoàn Yorkshire sau khi hoàn thành nhiệm vụ được triển khai ở Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 12, đóng ở huyện Nahr-e Saraj, tỉnh Helmand, Afghanistan.
Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 3, Trung Đoàn Yorkshire sau khi hoàn thành nhiệm vụ được triển khai ở Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 12, đóng ở huyện Nahr-e Saraj, tỉnh Helmand, Afghanistan.
Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 1 Hoàng gia Welsh hành quân qua trung tâm thành phố Wrexham, Vương Quốc Anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu kéo dài 6 tháng tại Afghanistan.
Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 1 Hoàng gia Welsh hành quân qua trung tâm thành phố Wrexham, Vương Quốc Anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu kéo dài 6 tháng tại Afghanistan.
Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 1 Hoàng gia Welsh hành quân qua trung tâm thành phố Wrexham, Vương Quốc Anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu kéo dài 6 tháng tại Afghanistan.
Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 1 Hoàng gia Welsh hành quân qua trung tâm thành phố Wrexham, Vương Quốc Anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu kéo dài 6 tháng tại Afghanistan.
Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 1 Hoàng gia Welsh hành quân qua trung tâm thành phố Wrexham, Vương Quốc Anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu kéo dài 6 tháng tại Afghanistan.
Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 1 Hoàng gia Welsh hành quân qua trung tâm thành phố Wrexham, Vương Quốc Anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu kéo dài 6 tháng tại Afghanistan.
Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 1 Hoàng gia Welsh hành quân qua trung tâm thành phố Wrexham, Vương Quốc Anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu kéo dài 6 tháng tại Afghanistan. Ảnh: Lãnh đạo quân đội chào nghi lễ
Binh sỹ thuộc Tiểu đoàn 1 Hoàng gia Welsh hành quân qua trung tâm thành phố Wrexham, Vương Quốc Anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu kéo dài 6 tháng tại Afghanistan.
Mai Thu
Từ khóa :
Lính Anh hồi hương từ Afghanistan được chào đón như những anh hùng
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác