Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike

Giáo dục Quốc phòng

Mai Thu

(GDVN) - Hôm 13/12/2012 vừa qua các binh sỹ thuộc đơn vị Lubuska Dywizja Kawaleri của Lục quân Ba Lan đã tiến hành huấn luyện bắn đạn thật với các tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai Spike. SPIKE ATGW là tổ hợp tên lửa chống tăng cơ động thế hệ thứ 4 với các quả đạn hoạt động theo nguyên lý "bắn và quên" được quân đội Ba Lan nhập của công ty sản xuất sản phẩm quốc phòng Rafael của Israel.

Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Mai Thu
Từ khóa :
Lính Ba Lan tập bắn tên lửa chống tăng cơ động Spike
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác