Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh

Giáo dục Quốc phòng

Mai Thu

(GDVN) - Khóa huấn luyện trong điều kiện thời tiết giá lạnh ở bang Alaska diễn ra hôm 12/12/2012 này được đích thân Tướng Michael X. Garrett cùng các tư lệnh chỉ huy các lực lượng lục quân Mỹ đóng ở Alaska tổ chức. Cuộc diễn tập hành quân được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện phía Bắc của Lục quân Mỹ, gần Delta Junction, bang Alaska. Dưới đây là một số hình ảnh.

Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh hôm 12/12/2012
Mai Thu
Từ khóa :
Lính Mỹ huấn luyện ở Alaska giá lạnh
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác