Máy bay chiến đấu, vận tải thi nhau đọ dáng tại Triển lãm hàng không Bahrain

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng (theo Mil, VVC)

(GDVN) - Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain diễn ra từ ngày 19 đến 21/1/2012 tại nước chủ nhà Bahrain với sự tham gia của nhiều hãng chế tạo máy bay của nhiều nước trên thế giới. Dưới đây là những hình ảnh mới được công bố.

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Triển lãm hàng không Bahrain

Lê Dũng (theo Mil, VVC)
Từ khóa :
Bahrain , nước chủ nhà , máy bay chiến đấu , Triển lãm hàng không Bahrain , vận tải
Máy bay chiến đấu, vận tải thi nhau đọ dáng tại Triển lãm hàng không Bahrain
Chủ đề : Không Quân Các Nước
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác