Mô hình tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Nga

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng

(GDVN) - Mô hình tàu ngầm lớp Kilo - một trong những loại tàu ngầm năng lượng diesel được nghiên cứu và chế tạo bởi các nhà thiết kế Nga.

Mô hình tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Nga
Mô hình tàu ngầm lớp Kilo
Mô hình tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Nga
Mô hình tàu ngầm lớp Kilo
Mô hình tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Nga
Mô hình tàu ngầm lớp Kilo
Tàu ngầm lớp Kilo dự án 877
Tàu ngầm lớp Kilo dự án 877
Tàu ngầm lớp Kilo dự án 877
Tàu ngầm lớp Kilo dự án 877
Tàu ngầm lớp Kilo dự án 877
Tàu ngầm lớp Kilo dự án 877
Tàu ngầm lớp Kilo dự án 877
Tàu ngầm lớp Kilo dự án 877
Tàu ngầm lớp Kilo dự án 877
Tàu ngầm lớp Kilo dự án 877
Lê Dũng
Từ khóa :
mô hình , tàu ngầm , lớp Kilo
Mô hình tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Nga
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác