Những màn trình diễn đỉnh cao tại Triển lãm hàng không Bahrain

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng (theo VVC, airliner.net,PS)

(GDVN) - Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain vừa mới diễn ra gần đây với sự tham gia của nhiều hãng chế tạo, các đội máy bay trình diễn của nhiều nước trên thế giới. Tham gia sự kiện này Không quân các Tiểu vương quốc A Rập thống nhất (UAE) đã có các màn bay trình diễn hết sức ấn tượng.

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Đội bay biểu diễn Al Fursan của Không quân UAE tại Triển lãm hàng không quốc tế Bahrain

Lê Dũng (theo VVC, airliner.net,PS)
Từ khóa :
biểu diễn , ấn tượng , Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất , Bahrain , Đội bay , biểu diễn , Al Fursan , Không quân , UAE , Triển lãm , hàng không , quốc tế , Bahrain
Những màn trình diễn đỉnh cao tại Triển lãm hàng không Bahrain
Chủ đề : Không Quân Các Nước
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác