Những trang bị hàng hải “khủng” được trưng bày tại Nga (P2)

Giáo dục Quốc phòng

(GDVN) - Tới tham gia và trưng bày sản phẩm có 55 phái đoàn độc lập của 47 quốc gia khác nhau trên thế giới.

(GDVN) - Tới tham gia và trưng bày sản phẩm có 55 phái đoàn độc lập của 47 quốc gia khác nhau trên thế giới.

Trực thăng biên chế cho hải quân
Trực thăng biên chế cho hải quân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

{iarelatednews articleid='6963,6865,2111,1912,6702,6704,6594,1013,6498,2185,3174,3818,4278,3167,308,310,387'}

Bình Nguyên
 

Từ khóa :
Những trang bị hàng hải “khủng” được trưng bày tại Nga (P2)
Những trang bị hàng hải “khủng” được trưng bày tại Nga (P2)
Chủ đề : Tiêu Điểm Hải Quân
Tin khác