Những vũ khí Mỹ làm Nga khao khát (kỳ 2)

Giáo dục Quốc phòng

Khôi Nguyên (Tổng hợp)

(GDVN) - Tổ hợp phát hiện và theo dõi tín hiệu AWACS và máy bay phát hiện radar Grumman E-2C Hawkeye phát hiện và theo dõi 300 mục tiêu cùng lúc.


Tổ hợp phát hiện và theo dõi tín hiệu AWACS và máy bay phát hiện radar trên tàu sân bay Grumman E-2C Hawkeye có khả năng điều khiển ba phi đội máy bay đánh chặn và radar không khí có thể phát hiện và theo dõi lên đến 300 mục tiêu cùng một lúc. Phạm vi phát hiện mục tiêu (tùy thuộc vào kích thước của nó và điều kiện môi trường) dao động từ 270 đến 740 km.
Tổ hợp phát hiện và theo dõi tín hiệu AWACS và máy bay phát hiện radar trên tàu sân bay Grumman E-2C Hawkeye có khả năng điều khiển ba phi đội máy bay đánh chặn và radar không khí có thể phát hiện và theo dõi lên đến 300 mục tiêu cùng một lúc. Phạm vi phát hiện mục tiêu (tùy thuộc vào kích thước của nó và điều kiện môi trường) dao động từ 270 đến 740 km.
Máy bay Grumman E-2C Hawkeye trên tàu sân bay


Tổ hợp phát hiện và theo dõi tín hiệu AWACS và máy bay phát hiện radar trên tàu sân bay Grumman E-2C Hawkeye có khả năng điều khiển ba phi đội máy bay đánh chặn và radar có thể phát hiện và theo dõi lên đến 300 mục tiêu cùng một lúc.

Tổ hợp phát hiện và theo dõi tín hiệu AWACS và máy bay phát hiện radar trên tàu sân bay Grumman E-2C Hawkeye có khả năng điều khiển ba phi đội máy bay đánh chặn và radar có thể phát hiện và theo dõi lên đến 300 mục tiêu cùng một lúc.
Tổ hợp phát hiện và theo dõi tín hiệu AWACS và máy bay phát hiện radar trên tàu sân bay Grumman E-2C Hawkeye có khả năng điều khiển ba phi đội máy bay đánh chặn và radar có thể phát hiện và theo dõi lên đến 300 mục tiêu cùng một lúc.
Khôi Nguyên (Tổng hợp)
Từ khóa :
máy bay , radar , tàu sân bay , mục tiêu , phát hiện
Những vũ khí Mỹ làm Nga khao khát (kỳ 2)
Chủ đề : Không Quân Các Nước
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác