Được quan tâm

Phi đội trực thăng Sea King Mk4 đang hoạt động ở Afghanistan

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng (theo defenceimages.mod.uk)

(GDVN) - Những hình ảnh ghi lại hoạt động của các trực thăng Sea King Mk4 thuộc biên chế của phi đội 845, 846 của Hải quân Hoàng gia ở tỉnh Helmand, Afghanistan.

Tác giả Mez Merrill

Tác giả Mez Merrill

Tác giả Mez Merrill

Tác giả Mez Merrill

Tác giả Mez Merrill

Tác giả Mez Merrill

Tác giả Mez Merrill

Tác giả Mez Merrill

Tác giả Mez Merrill

Tác giả Mez Merrill

Tác giả Mez Merrill

Tác giả Mez Merrill

Tác giả Mez Merrill

Lê Dũng (theo defenceimages.mod.uk)
Từ khóa :
tác giả , Afghanistan , ghi lại , hình ảnh , Sea King Mk4 , trực thăng , chiến trường , hải quân Hoàng gia.
Phi đội trực thăng Sea King Mk4 đang hoạt động ở Afghanistan
Chủ đề : Không Quân Các Nước
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác