Được quan tâm

Quân đội Mỹ sẽ duy trì ít nhất 12 tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo

Giáo dục Quốc phòng

Đông Bình (Theo báo Quang Minh)

(GDVN) - Một Tiểu ban của Quốc hội Mỹ đã ra nghị quyết yêu cầu Hải quân Mỹ duy trì ít nhất 12 tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo và nhiều vấn đề khác.

Tàu ngầm hạt nhân Ohio trang bị tên lửa hành trình, Hải quân Mỹ.

Mạng thông tin khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc dẫn các nguồn tin cho biết, trong tương lai gần, Hải quân Mỹ chắc chắn sẽ duy trì ít nhất 12 tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo hiện nay, còn theo kế hoạch ban đầu thì họ sẽ không duy trì số lượng đến mức đó.

Tiểu ban Lực lượng trên biển và Lực lượng điều động của Ủy ban Lực lượng Vũ trang Quốc hội Mỹ đã đưa ra nghị quyết này tại hội nghị thẩm định ngày 25/4/2012.

Mặc dù hiện có 14 tàu ngầm lớp Ohio đang hoạt động, nhưng số lượng nhóm tàu này sẽ bắt đầu thu nhỏ cùng với việc những tàu ngầm chế tạo sớm nhất sẽ nghỉ hưu vào năm 2027.

Theo kế hoạch hiện nay của Hải quân Mỹ, số lượng cụm tàu này sẽ giảm xuống 11 chiếc vào năm 2029, năm 2032 sẽ giảm còn 10 chiếc, trong 10 năm sau đó sẽ duy trì số lượng này cho đến khi tàu ngầm kiểu mới được bắt đầu trang bị.

Hội nghị thẩm định của Ủy ban Quốc hội cũng đã phê chuẩn kế hoạch mua sắm nhiều năm tới (MYP) của Hải quân đối với tàu ngầm tấn công SSN 774 lớp Virginia.

Tiểu ban được quyền bắt đầu chế tạo 10 tàu ngầm từ năm 2014 và đồng ý tăng vốn đóng tàu.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia, Hải quân Mỹ.

Nghị quyết của hội nghị thẩm định còn bao gồm:

1. Phê chuẩn kế hoạch mua sắm nhiều năm tới tàu khu trục lớp DDG-51, phê chuẩn cấp 3 tỷ USD cho năn 2013, năm đầu tiên của kế hoạch mua sắm này.

2. Đồng ý chu kỳ tăng vốn cho tàu sân bay CVN 79 và CVN 80 của Hải quân trong tương lai từ 5 năm kéo dài tới 6 năm.

3. Giới hạn chi phí đại tu tiếp nhiên liệu của tàu sân bay Lincoln năm 2013 là 1,6 tỷ USD, năm 2013 là năm đầu tiên của kế hoạch tăng vốn 2 năm này.

Nghị quyết đã đưa ra yêu cầu nghiên cứu phát triển công nghệ giảm thiệt hại thêm liên quan đến hệ thống giám sát và tấn công không người lái của tàu sân bay (chủ yếu chỉ nghiên cứu phát triển công nghệ có liên quan đến máy bay X-47B), đưa ra yêu cầu đối với “môi trường mua sắm có tính cạnh tranh” của dự án.

Nghị quyết cũng đã nhấn mạnh sự thay đổi của thuật ngữ chính từ “hệ thống tấn công không người lái của tàu sân bay tương lai” đến “hệ thống giám sát và tấn công không người lái tàu sân bay”, chỉ ra vai trò quan trọng của giám sát.

Tàu khu trục lớp DDG-51 Arleigh Burke, Hải quân Mỹ.

Nghị quyết cũng đã bác bỏ yêu cầu trong dự luật ngân sách quốc phòng năm 2008 về việc tất cả tàu tấn công chiến đấu cấp độ mới đều phải có động lực hạt nhân.

Nghị quyết còn yêu cầu Hải quân báo cáo vấn đề thiệt hại kiến trúc thượng tầng của tàu chiến, tập trung vào giải quyết vấn đề lựa chọn vật liệu kiến trúc thượng tầng của tàu khu trục lớp DDG 51 Flight III, đơn đặt hàng nhóm vật liệu đầu tiên có kế hoạch phát vào năm 2016.

Tiểu ban hy vọng căn cứ vào báo cáo này “dự kiến và so sánh giá thành sử dụng ba loại vật liệu khác nhau xây dựng kiến trúc trên boong tàu (một loại riêng, hỗn hợp 2 loại hoặc hỗn hợp 3 loại)”. Nghị quyết không đưa ra bất cứ yêu cầu nào đối với những thông tin ngoài yếu tố giá thành.

Máy bay không người lái X-47B.

Tàu sân bay CVN-79
Đông Bình (Theo báo Quang Minh)
Từ khóa :
tàu sân bay , hải quân , tàu ngầm hạt nhân , tàu ngầm , tàu khu trục , không người lái , nghiên cứu phát triển , kế hoạch , X-47B , CVN-79 , DDG-51
Quân đội Mỹ sẽ duy trì ít nhất 12 tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác