TQ tổ chức Hội thao trang bị sư đoàn chủ lực quân khu Quảng Châu

Giáo dục Quốc phòng

Hồng Thủy (theo Ký giả quân sự)

(GDVN) - Gần đây, một sư đoàn pháo binh chủ lực thuộc quân khu Quảng Châu, Trung Quốc đã triển khai hội thao khí tài quân sự với gần 100 khoa mục huấn luyện tại Lĩnh Nam, Quảng Châu, Quảng Đông. Trong bối cảnh chiến tranh thông tin ngày càng phát triển, trang bị khí tài quân sự ngày một hiện đại thì việc kiểm tra huấn luyện bộ đội chủ lực hiện hành đã không còn phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn ngày càng cao của tác chiến trong điều kiện chiến tranh điện tử trong tương lai. Sư đoàn pháo binh chủ lực của quân khu Quảng Châu đã xây dựng nên hệ thống nội dung khoa mục hội thao kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện bộ đội chủ lực phù hợp với tình hình mới. Theo yêu cầu kết hợp kỹ chiến thuật, hài hòa đa chức năng, liên hoàn nhiều hạng mục, sư đoàn này đã xây dựng một hệ thống khoa mục huấn luyện mới và khoa mục hội thao kiểm tra mới để nội dung ngày càng sát thực tế tác chiến trong chiến tranh hiện đại.

Hội thao phân tổ 3 người một tiến hành kiểm tra các kỹ năng sử dụng trang bị, khí tài hiện đại
Sử dụng ống nhòm quân sự
Quan sát mục tiêu
Điều khiển thiết bị quan trắc
Tháo lắp khí tài, thiết bị trên xe quân sự cơ động
Laptop thông thường cũng có thể được sử dụng vào mục đích quân sự
Sử dụng thiết bị quan trắc
Báo cáo trước hội thao
Máy tính chuyên dùng cho quân sự được biên chế xuống các sư đoàn chủ lực
Xác định mục tiêu trên bản đồ điện tử
Huấn luyện quân sự "thời @" được số hóa
Kiểm tra năng lực sử dụng thiết bị hiện đại
Cơ động vận chuyển khí tài
Kiểm tra tín hiệu
Hồng Thủy (theo Ký giả quân sự)
Từ khóa :
trung quốc , quân khu quảng châu
TQ tổ chức Hội thao trang bị sư đoàn chủ lực quân khu Quảng Châu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác