Trang bị của Đoàn 239 công binh vượt sông, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh (P2)

Giáo dục Quốc phòng

Lê Mai (theo Triumf, LSQSVN)

(GDVN) - Những hình ảnh ghi lại hoạt động của các phương tiện thuộc biên chế của Đoàn 239 công binh vượt sông Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh trong khi thực hiện nhiệm vụ cắt cầu và thu hồi cầu phao Chèm sau hơn 6 tháng vận hành liên tục vào ngày 7/5/2010.

Lê Mai (theo Triumf, LSQSVN)
Từ khóa :
binh chủng , bộ tư lệnh , Chèm , nhiệm vụ , giáo dục quốc phòng , công binh , quân đội việt nam
Trang bị của Đoàn 239 công binh vượt sông, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh (P2)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác