Tranh cổ động của Liên Xô về Ngày chiến thăng 9/5/1945

Giáo dục Quốc phòng

Quân Cơ

(GDVN) - Một số tranh ảnh cổ động của Liên Xô về Ngày chiến thắng 9/5/1945 nhân sự kiện trọng đại kỷ niệm 68 năm ngày chiến thắng Phát xít của Hồng quân, Nhân dân Liên Xô và nhân loại tiến bộ trước Phát xít Đức.


>> Video: Xem lại thời khắc hạnh phúc và tự hào của quân, dân Liên Xô ngày 9/5/1945:

Quân Cơ
Từ khóa :
Tranh cổ động của Liên Xô về Ngày chiến thăng 9/5/1945
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác