Trung Quốc bán trực thăng vũ trang cho Campuchia

Giáo dục Quốc phòng

Bình Nguyên

(GDVN) - Trung Quốc sẽ cho vay tiền và bán trực thăng vũ trang Z-9 cho quân đội Campuchia.

Campuchia vay tiền, mua trực thăng của Trung Quốc

Campuchia vay tiền, mua trực thăng của Trung Quốc

Campuchia vay tiền, mua trực thăng của Trung Quốc

Campuchia vay tiền, mua trực thăng của Trung Quốc

Campuchia vay tiền, mua trực thăng của Trung Quốc

Campuchia vay tiền, mua trực thăng của Trung Quốc

Bình Nguyên
Từ khóa :
Campuchia , máy bay trực thăng , Trung Quốc , vũ trang , quân đội
Trung Quốc bán trực thăng vũ trang cho Campuchia
Chủ đề : Không Quân Các Nước
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác