Video 3D: Tàu ngầm lớp Kilo tác chiến trên Biển Đông

Giáo dục Quốc phòng

Theo Tiền Phong

Không chỉ vượt trận địa thủy lôi, tàu Kilo còn lặn sâu tránh tầu ngầm nguyên tử chống ngầm của địch... Đó là hình ảnh mô phỏng trong video 3D về hành trình tác chiến của phân đội tầu ngầm lớp Kilo trên Biển Đông.


Tàu ngầm lớp Kilo tác chiến.


Theo Tiền Phong
Từ khóa :
biển Đông , 3D , video
Video 3D: Tàu ngầm lớp Kilo tác chiến trên Biển Đông
Chủ đề : Nóng
Chủ đề : Clip
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác