Được quan tâm

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel của Quân đội Đức

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng (GermanMi)

(GDVN) - Xe bọc thép Wiesel được phân loại thuộc dòng chiến đấu đa dụng hạng nhẹ của Quân đội Đức. Wiesel được phát triển từ các phiên bản xe bọc thép chở vũ khí trước đó của Đức. Loại bọc thép này được chế tạo thành các phiên bản có tính năng khác nhau như chiến đấu, quân y. Các phiên bản chiến đấu có thể được gắn súng máy, tên lửa chống tăng hoặc súng máy cỡ nòng trên 12,7 mm.

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel phiên bảo hỏa lực chống tăng

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel có kích thước và trọng lượng tương đối nhẹ

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel phiên bản gắn súng máy

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel phiên bắn gắn tên lửa phòng không tầm thấp

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel phiên bắn gắn tên lửa phòng không tầm thấp
Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel phiên bản cứu thương

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel phiên bản tải đạn

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel phiên bản cứu thương

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel phiên bản tháp súng máy

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel phiên bản chở bộ binh

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel phiên bản đạn cối

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel

Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel

Lê Dũng (GermanMi)
Từ khóa :
súng máy , Đức , quân đội , tên lửa , vũ khí , Wiesel , xe chiến đấu
Xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ Wiesel của Quân đội Đức
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác