Xem quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng (theo Mil)

(GDVN) - Quân đội Pháp vừa tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ tại Bờ Biển Ngà. Dưới đây là một số hình ảnh cập nhật.

Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà

Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà

Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà

Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà

Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà

Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà

Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà

Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà

Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà

Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà

Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà

Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà

Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà

Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà

Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà

Lê Dũng (theo Mil)
Từ khóa :
Bờ Biển Ngà , tập trận , Pháp , quân đội , đổ bộ
Xem quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác