Được quan tâm

Xem sức mạnh của lực lượng "Đã ra quân là đánh thắng" của Việt Nam

Giáo dục Quốc phòng

Quân Cơ - Giáp Lệnh (tổng hợp)

(GDVN) - Binh chủng Tăng - Thiết giáp là một binh chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khẩu hiệu của binh chủng là: "Đã ra quân là đánh thắng".

Binh chủng Tăng - Thiết giáp là một binh chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chịu trách nhiệm tác chiến đột kích trên bộ và đổ bộ (hải quân), được trang bị các loại xe tăng, xe thiết giáp, với hỏa lực mạnh, sức cơ động cao.

Ngày truyền thống của Binh chủng Tăng - Thiết giáp là ngày 5/10 hàng năm.

Khẩu hiệu của binh chủng là: "Đã ra quân là đánh thắng".

Bài hát nổi tiếng về binh chủng " Năm anh em trên một chiếc xe tăng".

Tháng 2 năm 1968 bộ đội xe tăng lần đầu tiên tham chiến tại Tà Mây- Làng Vây (Đường Chín- Khe Sanh).

Trong kháng chiến chống Mỹ xe tăng đã tham gia chiến đấu hơn 200 trận, đặc biệt đã dẫn đầu 5 cánh quân giải phóng Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh.

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Tranh áp phích

Trang bị  tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị  tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang  bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Quân Cơ - Giáp Lệnh (tổng hợp)
Từ khóa :
tăng thiết giáp , binh chủng , quân đội nhân dân việt nam , binh chủng tăng thiết giáp , đánh thắng , chiến dịch hồ chí minh , xe thiết giáp , cánh quân
Xem sức mạnh của lực lượng "Đã ra quân là đánh thắng" của Việt Nam
Chủ đề : Lục Quân Việt Nam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác