Được quan tâm

Xem tinh hoa hàng không hội tụ tại triển lãm Nga

Giáo dục Quốc phòng

Giáp Lệnh

(GDVN) - Tận dụng MAKS như một cơ hội, Nga - nước chủ nhà đã tiến hành trưng bày nhiều sản phẩm quốc phòng và dân dụng khác nhau.

Giáp Lệnh
Từ khóa :
dân dụng , Nga , MAKS 2011 , quốc phòng , Nga , dân dụng
Xem tinh hoa hàng không hội tụ tại triển lãm Nga
Tin khác