Được quan tâm

Xem trực thăng Chinook của Mỹ qua video ảo

Giáo dục Quốc phòng

Zukhov 1945

(GDVN) - Trực thăng Chinook trên tàu sân bay lớp Nimitz.

Zukhov 1945
Từ khóa :
máy bay trực thăng , tàu sân bay , video , Chinook
Xem trực thăng Chinook của Mỹ qua video ảo
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác