Xem xe bọc thép của Việt Nam qua mô hình

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng - Quân Cơ (theo Mohinhvietnam)

(GDVN) - Cùng ngắm xe bọc thép chở bộ binh BTR-152 của quân đội Việt Nam qua mô hình tĩnh,

Mô hình xe bọc thép BTR-152 của Việt Nam

Mô hình xe bọc thép BTR-152 của Việt Nam

Mô hình xe bọc thép BTR-152 của Việt Nam

Mô hình xe bọc thép BTR-152 của Việt Nam

Mô hình xe bọc thép BTR-152 của Việt Nam

Mô hình xe bọc thép BTR-152 của Việt Nam

Mô hình xe bọc thép BTR-152 của Việt Nam

Mô hình xe bọc thép BTR-152 của Việt Nam

Lê Dũng - Quân Cơ (theo Mohinhvietnam)
Từ khóa :
mô hình , BTR-152 , bọc thép , Việt Nam.
Xem xe bọc thép của Việt Nam qua mô hình
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác