Đến lượt Thành Long, Trương Vệ Kiện, Trần Khôn giả gái

Hậu trường

H.H

(GDVN) - Trên màn ảnh, những ngôi sao như Thành Long, Trương Vệ Kiện, Trần Khôn sẵn sàng từ bỏ hình ảnh nam tính để hóa thân vào vai diễn nữ nhi.

Trần Khôn

Trần Kiện Phong

Trịnh Nguyên Sướng

Trương Quốc Vinh

Trương Quốc Vinh

Trương Vệ Kiện

Trương Vệ Kiện

Lý Ngọc Cương

Mã Thiên Vũ

Ngô Tôn

Nhậm Hiền Tề

Thành Long

Thành Long

 

Tiểu Thẩm Dương

Tôn Hưng

Trần Chí Bằng

 

H.H
Từ khóa :
Trương Vệ Kiện , Trương Quốc Vinh , Long Thành , Lý Úc , Trần Khôn , hoa ngữ , Thành Long , hóa thân
Đến lượt Thành Long, Trương Vệ Kiện, Trần Khôn giả gái
Tin khác