Đẹp nao lòng 4 hot girl Việt trên báo chí nước ngoài

Hậu trường

Theo BĐVN

Đó là Elly Trần, Lê Hoàng Bảo Trân, Đặng Ngọc Huyền (Huyện Baby) và Hoàng Thùy Linh. Họ xuất hiện trên nhiều tạp chí nước ngoài.

Những hot girl Việt 'nóng' trên báo chí nước ngoài
Những hot girl Việt 'nóng' trên báo chí nước ngoài
Những hot girl Việt 'nóng' trên báo chí nước ngoài
Những hot girl Việt 'nóng' trên báo chí nước ngoài
Những hot girl Việt 'nóng' trên báo chí nước ngoài
Những hot girl Việt 'nóng' trên báo chí nước ngoài
Những hot girl Việt 'nóng' trên báo chí nước ngoài
Những hot girl Việt 'nóng' trên báo chí nước ngoài

Những hot girl Việt 'nóng' trên báo chí nước ngoài

Những hot girl Việt 'nóng' trên báo chí nước ngoài

Những hot girl Việt 'nóng' trên báo chí nước ngoài

Những hot girl Việt 'nóng' trên báo chí nước ngoài

Những hot girl Việt 'nóng' trên báo chí nước ngoài

Những hot girl Việt 'nóng' trên báo chí nước ngoài

Những hot girl Việt 'nóng' trên báo chí nước ngoài

Theo BĐVN
Từ khóa :
Đẹp nao lòng 4 hot girl Việt trên báo chí nước ngoài
Tin khác