Sốc: Triệu Vy, Băng Băng, Diệc Phi phì phèo thuốc lá

Hậu trường

H.H

(GDVN) - Nổi tiếng là những diễn viên xinh đẹp của Trung Quốc nhưng họ lại có thói quen khiến nhiều người phê phán, đó là hút thuốc lá.

Châu Tấn

Củng Lợi

Mạc Văn Úy

Từ Tịnh Lôi

Nhạc Co Nhi, phu nhân của Thiên vương Lê Minh

Lưu Diệc Phi

Ngưu Manh Manh

Phạm Băng Băng

Thư Kỳ

Tần Hải Lộ

 Tần Hải Lộ

Triệu Vy

Trương Bá Chi

 Trương Bá Chi

Trương Mạn Ngọc

 Trương Mạn Ngọc

Vương Phi nghiện thuốc lá đã 20 năm nay

Vương Phi

H.H
Từ khóa :
Vương Phi , Triệu Vy , hải lộ , thiên vương , Từ Tịnh Lôi , Lưu Gia Linh , Lưu Diệc Phi , Trương Bá Chi
Sốc: Triệu Vy, Băng Băng, Diệc Phi phì phèo thuốc lá
Chủ đề : Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe
Chủ đề : Lưu Diệc Phi
Chủ đề : Triệu Vy
Tin khác