Thời gian + dao kéo trên mặt Trần Hảo, Triệu Vy, Bá Chi...

Hậu trường

H.H

(GDVN) - Không chỉ thẩm mỹ mà thời gian cũng là một tác nhân lớn trong những biến đổi trên khuôn mặt của các sao. Hãy xem qua thời gian đã thay đổi họ thế nào?

Chương Tử Di

Châu Tấn

Châu Huệ Mẫn

Cao Viên Viên

Hoắc Tư Yến

Huỳnh Thánh Y

Lâm Khiết Anh

Lê Tư

Lương Lạc Thi

Lương Tịnh Như

Lý Tiểu Lộ

Phạm Băng Băng

Tiêu Á Hiên

Tôn Lệ

Tôn Yến Tư

Trần Đức Dung

Trần Hảo

Triệu Vy

Trương Bá Chi

Trương Huệ Muội

Trương Mạn Ngọc

Từ Hy Đệ

Từ Hy Viên

Từ Nhược Tuyên

H.H
Từ khóa :
Hoắc Tư Yến , Tôn Lệ , Huỳnh Thánh Y , Lương Tịnh Như , Tiêu Á Hiên , Lý Tiểu Lộ , Tôn Yến Tư , Lương Lạc Thi , Chương Tử Di
Thời gian + dao kéo trên mặt Trần Hảo, Triệu Vy, Bá Chi...
Chủ đề : Trương Bá Chi
Chủ đề : Triệu Vy
Tin khác