Hướng dẫn tạo Album ảnh trên PowerPoint

Kinh nghiệm - Thủ thuật

Nguyễn Xuân Đàn

(GDVN) - Không cần phần mềm chuyên biệt, chỉ cần PowerPoint là bạn có thể tạo một Album ảnh và có thể xuất thành dạng Video để trình diễn trên các đầu phát.

Nguyễn Xuân Đàn
Từ khóa :
Hướng dẫn tạo Album ảnh trên PowerPoint
Chủ đề : GÓC ẢNH CÔNG NGHỆ
Tin khác