Chuẩn bị báo cáo Quốc hội giải quyết thu hồi sân golf trong sân bay

Kinh tế

Ngọc Quang

(GDVN) - Đây là nhiệm vụ Thủ tướng giao cho Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Quốc phòng, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, khai mạc tháng 10/2017.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Trong đó,  Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quy hoạch.

Chuẩn bị báo cáo Quốc hội giải quyết thu hồi sân golf trong sân bay. ảnh: giaoduc.net.vn

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 (trong đó có kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2018 - 2020);

Phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý nợ công (sửa đổi);

Báo cáo của Chính phủ về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2016; báo cáo của Chính phủ về tình hình nợ công.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

Báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thi hành Hiến pháp, luật, Nghị quyết của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất để xử lý việc quá tải của sân bay và giao thông khu vực xung quanh sân bay; giải quyết thu hồi sân golf trong sân bay;

Phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 38/2017/QH14.

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Dự án Luật tố cáo (sửa đổi).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017;

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ trình bày tại phiên khai mạc;

Báo cáo của Chính phủ giải trình và trả lời chất vấn do Thủ tướng Chính phủ trình bày tại phiên chất vấn.

Ngọc Quang
Từ khóa :
thu hồi sân golf tân sơn nhất , kỳ họp 4 quốc hội 14 , kinh tế xã hội 2017
Chuẩn bị báo cáo Quốc hội giải quyết thu hồi sân golf trong sân bay
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Trong khan
2

Hay nhỉkhi đầu tư sân gôn không báo cáo đã làm sai còn khi thu hồi lại thông qua mục đích dễ chuẩn y nhận tiền đền bù. Phen này lợi ích nhóm lại thêm phần hậu hĩnh.

Xem thêm bình luận
Tin khác