Chứng từ điện tử có giá trị như chứng từ giấy

Kinh tế

Ngọc Quang

(GDVN) - Chính phủ quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua cơ chế một cửa quốc gia.

Trong đó, quyết định quy định cụ thể về chứng từ điện tử, chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử và ngược lại.

Cụ thể, chứng từ điện tử được khai báo hoặc xuất trình với các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng thông qua cơ chế một cửa quốc gia có thể được chuyển đổi từ chứng từ giấy nếu đảm bảo các điều kiện:

Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy; có chữ ký số đã được đăng ký tham gia Cổng thông tin một cửa quốc gia của người thực hiện chuyển đổi (người làm thủ tục) trên chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy.

Thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng: Chứng từ điện tử có giá trị như chứng từ giấy, là một trong những nỗ lực của Chính phủ nhằm giảm thủ tục hành chính. ảnh: Báo Giao thông.

Chứng từ giấy có thể được chuyển đổi từ chứng từ điện tử được cấp thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia nếu đảm bảo 3 điều kiện:

1-  Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ điện tử;

2- Có dấu hiệu nhận biết trên chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử được in ra từ Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Dấu hiệu nhận biết gồm các thông tin thể hiện chứng từ đã được ký số bởi cơ quan cấp phép hoặc Cổng thông tin một cửa quốc gia, tên và địa chỉ email và/hoặc điện thoại liên hệ của cơ quan ký, thời gian ký số.

Dấu hiệu nhận biết do cơ quan quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia công bố tại địa chỉ: https://vnsw.gov.vn;

3- Có chữ ký, họ tên và con dấu hợp pháp của người thực hiện chuyển đổi (người làm thủ tục) trên chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử.

Chứng từ điện tử có giá trị như chứng từ đó thể hiện ở dạng văn bản giấy để làm thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước.

Người làm thủ tục phải lưu trữ chứng từ điện tử và chứng từ giấy theo quy định.

Ngọc Quang
Từ khóa :
cơ chế một cửa , thủ tục hải quan , hải quan điện tử
Chứng từ điện tử có giá trị như chứng từ giấy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác