Eximbank thay đổi 4 nhân sự cao cấp

Kinh tế

Hồng Minh

(GDVN) - Hôm nay, Eximbank công bố 4 quyết định liên quan tới nhân sự cấp cao là Tổng giám đốc, Phó TGĐ và Kế toán trưởng...

Theo Eximbank, việc điều chuyển này là phù hợp khi trước đó Thủ tướng Chính phủ có quyết định điều chuyển ông Trương Văn Phước, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Eximbank, chức danh Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Cụ thể, theo Quyết định số 352/2013/EIB/QĐ-HĐQT, dựa theo điều 21, Thông tư 6/20120- TT-NHNN Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hương – Phó Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Eximbank giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Quốc Hương sinh năm 1971, có học vị Thạc sĩ kinh tế. Ông Hương công tác tại Eximbank từ năm 1993 tại phòng tín dụng cho đến đầu năm 2005. Tháng 2/2006, ông Hương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc của Eximbank.

Tuy có quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quan trọng nhưng trên trang chủ của Eximbank vẫn chưa thay đổi thành viên HĐQT và Ban điều hành.

Hiện, ông Nguyễn Quốc Hương đang nắm giữ hơn 41.600 cổ phiếu EIB, chiếm tỷ lệ 0,6% vốn điều lệ của Eximbank.

Cũng trong ngày 5/9, ông Trần Tấn Lộc – Phó Tổng giám đốc Thường trực Ngân hàng Eximbank công bố Quyết định số 354/2013/EIB/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, kế toán trưởng, giữ chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Eximbank và Quyết định 355/2013/EIB/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng phòng Kế toán tổng hợp thuộc khối Giám sát hoạt động giữ chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toá n tổng hợp thuộc khối Giám sát hoạt động Eximbank.

Trước đó căn cứ theo Điều lệ của Eximbank, dựa trên Quyết định số 1529/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển ông Trương Văn Phước chức danh Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Ngân hàng Eximbank đã ra thông báo số 3105/2013/EIB/TGĐ khẳng định ông Trương Văn Phước đã không còn là thành viên HĐQT kiêm TGĐ của ngân hàng.

Hồng Minh
Từ khóa :
Eximbank , hội đồng quản trị , tổng giám đốc , Hoàng Vũ , Ngọc Hà , tổng hợp , ngân hàng , nhân sự cấp cao
Eximbank thay đổi 4 nhân sự cao cấp
Chủ đề : Nóng
Tin khác