Khắc phục hạn chế, đẩy mạnh thu hút đầu tư PPP

Kinh tế

Lại Cường

(GDVN) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành cơ chế về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các Nghị định thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 11/2017.

Hoàn thiện cơ chế chính sách về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là việc làm cần thiết.

Đây là vấn đề được toàn xã hội quan tâm; Quốc hội và Chính phủ đã chỉ đạo cần sớm hoàn thiện để khắc phục những hạn chế, bất cập, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hình thức này.

Hoàn thiện cơ chế chính sách về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là việc làm cần thiết. (Ảnh minh họa/ nguồn hpa.gov.vn).

Thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm nghiên cứu xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật tạo cơ sở pháp lý cao, thống nhất, đồng bộ cho hình thức đầu tư PPP.

Tuy nhiên, trong thời gian trước mắt, việc sửa đổi, hoàn thiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư là rất cần thiết.

Không có ngoại lệ khi xử lý vi phạm quản lý đầu tư, xây dựng đô thị

Về cơ bản, Phó Thủ tướng thống nhất các nội dung sửa đổi như dự thảo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với các nội dung còn ý kiến khác nhau, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm việc với các Bộ có liên quan để giải trình, tiếp thu bảo đảm thống nhất trước khi trình Chính phủ (chỉ kiến nghị một phương án).

Đặc biệt là ý kiến của Bộ Tư pháp về các vấn đề pháp lý (liên quan đến ủy quyền, phân cấp; áp dụng pháp luật nước ngoài; nhắc lại nội dung của luật…).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các Nghị định thay thế hai Nghị định trên trong tháng 11/2017.

Lại Cường
Từ khóa :
Trịnh Đình Dũng , bộ tư pháp , giải trình , dự thảo , sửa đổi , ban đầu tư công tư
Khắc phục hạn chế, đẩy mạnh thu hút đầu tư PPP
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác