Lập tổ kiểm tra, giám sát môi trường Khu kinh tế Nghi Sơn

Kinh tế

Mai Anh

(GDVN) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết định thành lập tổ kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Theo Quyết định số 2146/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập tổ kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường đối với các dự án, khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn (Tĩnh Gia - Hà Tĩnh), đoàn sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Khu kinh tế Nghi Sơn và các dự án đang đầu tư trong Khu kinh tế; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cảng nước sâu Nghi Sơn. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN).

Tổ kiểm tra, giám sát do ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT làm tổ trưởng cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Công an tỉnh Thanh Hóa …

Tham gia đoàn kiểm tra giám sát sẽ có các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tiến hành kiểm tra kể từ ngày 19/9/2016 đến khi các dự án và chủ đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận trước khi đưa vào vận hành (dự kiến từ năm 2016-2018).

Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Khu kinh tế Nghi Sơn và các dự án đang đầu tư trong Khu kinh tế để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành;

Thống kê các nguồn thải cần phải kiểm soát trong Khu kinh tế Nghi Sơn; 

Giám sát hoạt động xả nước thải ra môi trường của các cơ sở và Khu kinh tế; giám sát tiến độ xây dựng các công trình bảo vệ môi trường và quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn và Dự án đầu tư hạ tầng, hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu Kinh tế Nghi Sơn;

Việc thường xuyên giám sát, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc xả thải, xử lý chất thải của các cơ sở và Khu kinh tế Nghi Sơn; sau đó tổng hợp kết quả giám sát, kiểm tra và định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác đầu tư xây dựng và tiến độ triển khai một số dự án đang đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn nhấn mạnh các nhà máy trong Khu kinh tế Nghi Sơn phải có hệ thống xử lý chất thải phù hợp.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát Quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để cập nhật, bổ sung điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế. Xác định rõ khu hạ tầng kỹ thuật, các phân khu chức năng, các công trình đầu mối quan trọng trong Khu kinh tế.

Chú ý bố trí hợp lý khu vực đô thị gắn với phát triển nhà ở cho công nhân, đảm bảo các hạ tầng đầy đủ như: Khu vực mua sắm, trường học, nhà trẻ, cơ sở khám chữa bệnh, các khu vực văn hóa thể thao, vui trơi giải trí. Đặc biệt chú ý các công trình xử lý chất thải rắn, nước thải tại Khu kinh tế, các Khu công nghiệp.

Đồng thời tăng cường quản lý đầu tư xây dựng gắn với bảo vệ môi trường; yêu cầu trong từng nhà máy phải có hệ thống xử lý chất thải cho phù hợp, tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trước khi thải ra khu xử lý chung, thải ra môi trường; trong từng Khu công nghiệp phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung và phải được xử lý trước khi thải ra môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành; tăng cường bảo đảm an toàn trong quá trình đầu tư xây dựng, vận hành chạy thử và hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó tăng cường công tác quản lý về xả thải nước thải ra môi trường; yêu cầu các trạm xử lý nước thải của các Nhà máy lớn có nguy cơ xả thải gây ô nhiễm môi trường phải được đánh giá về công nghệ và nghiệm thu trước khi hoạt động (Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội đồng nghiệm thu; Hội đồng nghiệm thu được thuê tư vấn trong và ngoài nước đánh giá về các yếu tố đầu vào, đầu ra, công nghệ xử lý và các yêu cầu cần thiết đảm bảo xử lý đạt các yêu cầu về bảo vệ môi trường).

Mai Anh
Từ khóa :
Ô nhiễm môi trường , Formosa , Hà Tĩnh , Thanh hóa , khu kinh tế nghi sơn , cá chết ô nhiễm , bộ tài nguyên và môi trường , chỉ đạo của Phó thủ tướng ,
Lập tổ kiểm tra, giám sát môi trường Khu kinh tế Nghi Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác