Nhà nước nắm 51% vốn điều lệ Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp

Kinh tế

Ngọc Quang

(GDVN) - Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – Công ty cổ phần có vốn điều lệ 13.170 tỷ đồng, tương đương 1.317.000.000 cổ phần.

Thủ tướng đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - trách nhiệm hữu hạn một thành viên với hình thức cổ phần hóa giữ nguyên phần vốn nhà nước, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn.

Một góc Khu công nghiệp VSIP ở Bình Dương do Becamex IDC hợp tác với liên minh các nhà đầu tư Singapore do Sembcorp dẫn đầu. ảnh: Quốc Hùng.

Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – Công ty cổ phần có vốn điều lệ 13.170 tỷ đồng, tương đương 1.317.000.000 cổ phần, trong đó 671.670.000 cổ phần Nhà nước nắm giữ, chiếm 51% vốn điều lệ; 4.936.700 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp, chiếm 0,37% vốn điều lệ; 311.207.100 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 23,63% vốn điều lệ; 329.250.000 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 25% vốn điều lệ. Mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ cũng ủy quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng tiêu chí, quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn cổ đông chiến lược theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc lựa chọn cổ đông chiến lược bảo đảm các điều kiện ràng buộc nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và thực hiện sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 2.301 người; tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 2.301 người.

Ngọc Quang
Từ khóa :
cổ phần hóa tổng công ty đầu tư công nghiệp , cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước , bán vốn nhà nước
Nhà nước nắm 51% vốn điều lệ Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác