PGBank "tự nguyện" để Vietinbank sở hữu 99%

Kinh tế

NHẤT NGÔN

(GDVN) - Sáng 11/4, Ngân hàng PGBank vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Ngân hàng Xăng dầu dự kiến để Vietinbank sở hữu 99% vốn.

 

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên 2014, sẽ tổ chức ngày 18/4 tại Hà Nội.

Theo đó, HĐQT PG Bank cho biết, đã tích cực tìm kiếm đối tác, đàm phán các nguyên tắc cơ bản và lựa chọn phương án tối ưu để tái cấu trúc.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã thể hiện rõ nhất thiện chí hợp tác cùng PG Bank và chấp thuận những nguyên tắc cơ bản để đảm bảo lợi ích cho các bên liên quan.

 

PGBank sẽ trở thành đơn vị thành viên trực thuộc Vietinbank?

Cụ thể, hai bên sẽ sáp nhập và hoán đổi cổ phiếu nhưng vẫn giữ nguyên hình thức tổ chức, bộ máy lĩnh vực hoạt động và thương hiệu PGBank để PGBank trở thành đơn vị thành viên trực thuộc Vietinbank, mô hình ngân hàng trong ngân hàng.

Chủ trương được đề nghị là thực hiện phương án Vietinbank phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu PGBank, qua đó Vietinbank sở hữu đến 99% PGBank.

PGBank ủy quyền cho HĐQT đàm phán hoán đổi với VietinBank, đảm bảo tỷ lệ không thấp hơn 0,82 cổ phiếu PGBank đổi lấy 1 cổ phiếu VietinBank.

PGBank ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai nghiên cứu xây dựng đề án khả thi. Sau khi đề án sáp nhập được cơ quan chức năng chấp thuận nguyên tắc, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ xem xét, quyết định.

HĐQT xin cổ đông thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu PG Bank vào giao dịch trên thị trường có tổ chức. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm và thị trường có tổ chức thích hợp để đưa cổ phiếu PG Bank vào giao dịch. 

Ngoài ra, Petrolimex sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại PGBank. Hiện tại Petrolimex đang nắm giữ 40% vốn điều lệ PGBank.Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến 2015, Petrolimex phải giảm tỷ lệ sở hữu PG Bank xuống còn 20%.

Việc tái cơ cấu PGBank dựa trên chủ trương của Chính phủ trong việc đẩy mạnh tái cấu trúc ngành ngân hàng Việt Nam, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giảm tỷ lệ sở hữu của Petrolimex tại PGBank xuống 20% trong năm 2015 và nhu cầu của PGBank cũng như thiện chí của Vietinbank.

Tại ĐHCĐ sắp tới, nếu như cổ đông của PGBank đồng thuận phương án sáp nhập, đề án sáp nhập sẽ được trình các cơ quan chức năng chấp thuận nguyên tắc. HĐQT PGBank sau đó sẽ trình ĐHCĐ xem xét quyết định chính thức.

PGBank cho biết năm 2013, PGBank đạt lợi nhuận trước thuế gần 52 tỷ đồng, tổng tài sản 24.875 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 13.867 tỷ đồng và huy động vốn đạt 21.437 tỷ đồng.

Đến 31/12/2013, tổng dư nợ quá hạn của PGBank là 2.187 tỷ đồng, giảm 632 tỷ đồng so với 2012. Trong đó nợ xấu là 413 tỷ đồng, giảm 750 tỷ đồng so với 2012, tương ứng tỷ lệ là 2,98%, giảm 5,5% so với 2012. Ngân hàng đã bán nợ cho VAMC là 752 tỷ đồng, xử lý và thu hồi nợ là 629 tỷ đồng.

Năm 2014, PGBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với 2013; huy động vốn từ dân cư tăng 17% nhưng huy động từ thị trường 2 sẽ giảm một nửa; tín dụng dự kiến tăng trưởng 6%. Tuy nhiên tổng tài sản dự kiến giảm 1.000 tỷ đồng.

NHẤT NGÔN
Từ khóa :
pgbank , viettinbank , sap nhap ngan hang , sap nhap pgbank , sap nhap viettinbank
PGBank "tự nguyện" để Vietinbank sở hữu 99%
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác