Sẽ trình danh mục dự án và mức bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020

Kinh tế

Trinh Phúc

(GDVN) - “Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về danh mục dự án và mức bố trí vốn giai đoạn 2016-2020”.

Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 20-21/2/2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình, báo cáo.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Đầu tư công luôn là vấn đề được người dân quan tâm (ảnh min họa: Diễn đàn doanh nghiệp).

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị dự thảo Nghị định của Chính phủ về mức xử phạt tối đa cho các hành vi vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực đối ngoại.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2005/QH14.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật thủy lợi.

Trinh Phúc
Từ khóa :
Ủy ban thường vụ Quốc hội , Chính phủ , Đầu tư công , Luật Hình sự , Luật Thủy lợi , Bộ Kế hoạch và đầu tư
Sẽ trình danh mục dự án và mức bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác