Trước 31/12, phải báo cáo tình hình quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Kinh tế

Ngọc Quang

(GDVN) - Nếu báo cáo chậm Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố... và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký văn bản 2291/TTg-KTTH chỉ đạo về việc báo cáo tình hình quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp năm 2015, 2016.

Trước 31/12, phải báo cáo tình hình quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp. ảnh minh họa: Tường Lâm/Báo Đấu thầu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Hội đồng thành viên, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng và báo cáo quyết toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (trong đó bao gồm việc xác nhận của ngân hàng thương mại về số dư Quỹ) theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu chậm nhất đến ngày 31/12/2016 nếu không có báo cáo thì Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Ngọc Quang
Từ khóa :
quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp , vương đình huệ , tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
Trước 31/12, phải báo cáo tình hình quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác