Vietinbank và Tập đoàn Cao su Việt Nam đẩy mạnh hợp tác

Kinh tế

Nguyên An

(GDVN) - Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác, gắn bó đã được xây dựng và kiểm chứng trong suốt thời gian qua, với mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược này, VietinBank và VRG tiếp tục ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013-2016.


Chiều 26/9/2013, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Lễ sơ kết đánh giá 3 năm hợp tác toàn diện (giai đoạn 2010-2013) và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013-2016, tiếp tục nâng tầm mối quan hệ hợp tác, bền chặt giữa hai bên.

Chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện từ tháng 8/2010, bằng việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau, đồng thời xúc tiến các hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết, thời gian qua, VietinBank – Ngân hàng hàng đầu Việt Nam và VRG đã cùng nhau mở rộng và phát triển các hoạt động kinh doanh, góp phần gia tăng vị thế và sức cạnh tranh của mỗi bên.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013-2016 giữa Vietinbank và Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Trong 3 năm qua, VietinBank đã tư vấn giúp VRG về phương diện tài chính, xem xét thu xếp cấp tín dụng cho các dự án đầu tư, các phương án kinh doanh của VRG. Việc đầu tư sang Lào của các đơn vị thành viên VRG cũng đã nhận được sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ của Chi nhánh VietinBank tại Lào.

VietinBank cũng đã cung ứng trọn gói các dịch vụ phi tín dụng như dịch vụ tài khoản, tiền gửi, thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, ngân hàng điện tử,… cùng các dịch vụ tư vấn như môi giới, bảo lãnh phát hành, lưu kí chứng khoán, tư vấn niêm yết,… cho các đơn vị thành viên của VRG.

Về phía VRG, VRG và các đơn vị thành viên đã tin tưởng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do VietinBank cung cấp như: dịch vụ tiền gửi, thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, kiều hối, thẻ, ngân hàng điện tử, dịch vụ quản lý vốn tập trung, Internet Banking, bảo hiểm, tái bảo hiểm... Hiện nay, 15 đơn vị thành viên của VRG đang  duy trì quan hệ tín dụng tại các Chi nhánh trong hệ thống VietinBank, gần 30 đơn vị thành viên của VRG có quan hệ tiền gửi tại các Chi nhánh VietinBank, trên 40 đơn vị thành viên VRG đã thực hiện mở tài khoản thanh toán tại các Chi nhánh VietinBank.

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác, gắn bó đã được xây dựng và kiểm chứng trong suốt thời gian qua, với mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược này, VietinBank và VRG tiếp tục ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013-2016.
Thỏa thuận được ký kết sẽ góp phần nâng cao hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt giữa hai bên. Trên cơ sở của Thỏa thuận hợp tác toàn diện này, hai bên thống nhất sẽ định hướng và tạo điều kiện cho các Chi nhánh/đơn vị thành viên của mình sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do bên còn lại cung cấp, đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh.


Nguyên An
Từ khóa :
Ngân hàng Công thương Việt Nam , Vietinbank và Tập đoàn Cao su Việt Nam đẩy mạnh hợp tác giai đoạn 2013-2016
Vietinbank và Tập đoàn Cao su Việt Nam đẩy mạnh hợp tác
Chủ đề : Nóng
Tin khác