Xây dựng phương án cổ phần hóa Vinafood 1

Kinh tế

Ngọc Quang

(GDVN) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về cổ phần hóa Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1).

 

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương án cổ phần hóa Vinafood 1, nhà nước giữ trên 65% vốn điều lệ khi bán cổ phần lần đầu và sau năm 2019 thoái vốn xuống tỷ lệ quy định tại Quyết định thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngọc Quang
Từ khóa :
cổ phần hóa Vinafood 1 , cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước , cổ phần hóa
Xây dựng phương án cổ phần hóa Vinafood 1
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác