"Thành ngữ teen" hài hước

Kỹ năng sống

Khi kể về việc thực hiện những bức tranh, anh Phong cho biết, về phần hình ảnh, công đoạn vẽ không mất nhiều thời gian, chủ yếu ở khâu xây dựng ý tưởng và phác thảo hình ảnh (chiếm 3/4 thời gian thực hiện của anh). Toàn bộ 120 bức tranh được thực hiện trong khoảng 5 tuần, nếu không tính những chỉnh sửa nhỏ sau khi hoàn thành bản thảo.

io

l

olpo

io

oil

Từ khóa :
"Thành ngữ teen" hài hước
Tin khác