Cận cảnh lính đặc công Việt Nam đổ bộ đường không

Mobile

Băng Phương/Tiền Phong

Không chỉ điêu luyện võ công, thuần thục các loại vũ khí trang bị, thông thạo tin học và ngoại ngữ, lính đặc công còn phải giỏi cơ động trên không để tiếp cận mục tiêu trên mọi địa hình, thời tiết phức tạp.

Gấp dù trước giờ nhận lệnh
Gấp dù trước giờ nhận lệnh xuất kích.
Tập thực hành nhảy ra khỏi máy bay
Tập thực hành nhảy ra khỏi máy bay.
Làm tốt công tác chuẩn bị
Làm tốt công tác chuẩn bị để hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất.
Quán triệt nhiệm vụ tác chiến
Quán triệt nhiệm vụ tác chiến.
Thực hành đổ bộ đường không
Bung dù thực hành đổ bộ đường không.
Tiếp đất an toàn, đúng vị trí
Tiếp đất an toàn, đúng vị trí với đầy đủ vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu ngay.
Băng Phương/Tiền Phong
Từ khóa :
Cận cảnh lính đặc công Việt Nam đổ bộ đường không
Chủ đề : Nóng
Tin khác