Ngọc Trân - Hoa khôi Quốc Học Huế xinh xắn, năng động

Phong cách sống

Với Ngọc Trân Đối học tập là quan trọng nhất. Trân tham gia các sân chơi là để giúp mình hoàn thiện hơn những khuyết điểm của mình.

Từ khóa :
Ngọc Trân - Hoa khôi Quốc Học Huế xinh xắn, năng động
Tin khác