Ảnh: Nghề khóc thuê đám ma kiếm tiền hơn công chức ở Trung Quốc

Quốc tế

Hồng Thủy

(GDVN) - Hầu hết những thành viên đội quân khóc thuê là phụ nữ đã luống tuổi, thường xuất thân từ nghề ca hát mấy chục năm, mỗi tháng có thể đi khóc cho khoảng 20 đám t

Đài phát thanh Trung Quốc ngày 5/4 đưa tin, tại tỉnh Phúc Kiến đang rộ lên các nhóm khóc thuê đám ma chuyên nghiệp có thu nhập rất khá. Hầu hết những thành viên đội quân khóc thuê là phụ nữ đã luống tuổi, thường xuất thân từ nghề ca hát mấy chục năm, mỗi tháng có thể đi khóc cho khoảng 20 đám tang. 

Đội quân khóc thuê trong trang phục nửa cổ nửa kim, vừa tang phục vừa biểu diễn.
Những phụ nữ khóc thuê trước khi vào đám.
Hóa trang kiểu "máu theo nước mắt".
Con cháu người quá cố đứng vây quanh, đội quân khóc thuê phủ phục trước linh cữu.
Những dòng nước mắt biểu diễn có thể thu về bội tiền.
Có cầu tất có cung.
Thân nhân người quá cố và đội quân khóc thuê.
Phút giải lao của những phụ nữ làm nghề khóc thuê đám ma.
Cười tươi khi vừa kết thúc một đám tang.

 

Hồng Thủy
Từ khóa :
khóc thuê đám ma , trung quốc , khóc mướn
Ảnh: Nghề khóc thuê đám ma kiếm tiền hơn công chức ở Trung Quốc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác