Trung Quốc giao Hải giám thống lĩnh các lực lượng "tuần tra" Biển Đông

Quốc tế

Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)

(GDVN) - Bắc Kinh đã quyết định cải tổ lực lượng gọi là "chấp pháp trên biển", quy về một mối và giao cho Cục Hải dương quốc gia trực thuộc Bộ Đất đai và tài nguyên Trung Quốc quản lý.


Tàu Hải giám 83 Trung Quốc

Tân Hoa Xã ngày 10/3 đưa tin, trong đề án tái cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các cơ quan trực thuộc chính phủ Trung Quốc trình Quốc hội nước này, Bắc Kinh đã quyết định cải tổ lực lượng gọi là "chấp pháp trên biển", quy về một mối và  giao cho Cục Hải dương  quốc gia trực thuộc Bộ Đất đai và tài nguyên Trung Quốc quản lý.

Hiện tại Trung Quốc duy trì khá nhiều lực lượng để thực hiện cái gọi là "tuần tra", "chấp pháp", "bảo vệ chủ quyền" trên các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, tuy nhiên các lực lượng này được đánh giá là phân tán, chức năng chồng chéo và hiệu quả không cao, cần phải nhanh chóng cải tổ lại bộ máy.

Lần này, các lực lượng Cảnh sát biên phòng ven biển thuộc Bộ Công an, Ngư chính thuộc Bộ Nông nghiệp, Tuần tra Hải quan thuộc Tổng cục Hải quan sẽ về đầu quân dưới trướng Cục Hải dương quốc gia, sáp nhập cùng với lực lượng Hải giám  trở thành đội quân "tuần tra chấp pháp" trên các vùng biển tranh chấp.

Tuy nhiên, sau khi thống nhất thành một mối do lực lượng Hải giám làm nòng cốt, Trung Quốc vẫn duy trì hoạt động quản lý ngành dọc của các bộ ngành đối với lực lượng của mình, về mặt danh nghĩa các lực lượng sáp nhập này sẽ thực hiện cái gọi là "tuần tra, chấp pháp" với danh nghĩa của Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc hoặc Cục Cảnh sát biển Trung Quốc.

Về mặt nghiên cứu chính sách biển, sách lược chiến lược biển tầm vĩ mô, Trung Quốc quyết định thành lập Ủy ban Hải dương quốc gia, đề án cụ thể sẽ do Cục Hải dương Trung Quốc chuẩn bị.


Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)
Từ khóa :
tinh hinh bien dong , hai giam trung quoc , hoa dong senkaku , bao giao duc
Trung Quốc giao Hải giám thống lĩnh các lực lượng "tuần tra" Biển Đông
Chủ đề : Biển Đông
Chủ đề : Nóng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác