Tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ về các ưu tiên quốc phòng

Quốc tế

Nguyễn Thắng

(GDVN) - Dưới đây là toàn  văn tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton về các ưu tiên quốc phòng thế kỷ 21 của quân đội Mỹ:

"Sáng nay, Tổng thống Obama và Bộ trưởng Quốc phòng Panetta đã công bố định hướng chiến lược mới thể hiện nhu cầu quốc phòng thế kỷ 21 của chúng ta và bảo đảm sự lãnh đạo của Hoa Kỳ đối với tương lai. Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao tiếp tục sát cánh làm việc để mang mọi nguồn lực của Hoa Kỳ phục vụ cho chính sách đối ngoại của chúng ta.

Ngoại trưởng Mỹ (ảnh minh họa, nguồn: internet)

Chiến lược mới nhìn nhận rằng đương đầu với các thách thức không thể là công việc của riêng quân đội. Ngoại giao và phát triển là những đối tác bình đẳng với lĩnh vực quốc phòng trong phương pháp tiếp cận quyền lực thông minh của chúng ta nhằm thúc đẩy các lợi ích và giá trị của Hoa Kỳ ở nước ngoài, tăng cường sự thịnh vượng kinh tế của chúng ta và bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta. 

Định hướng mới này là một thành tố trọng yếu trong phương pháp tiếp cận kết hợp của chúng ta về củng cố sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong một thế giới đang thay đổi. Nó tăng cường năng lực và các mối quan hệ mà chúng ta cần để chỉ đạo và đáp ứng các trách nhiệm của chúng ta trong những năm tới.

Và nó thúc đẩy các ưu tiên chiến lược của chúng ta, bao gồm duy trì sự hiện diện toàn cầu trong khi tăng cường chú trọng vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương; ngăn chăn các đối thủ của chúng ta và thực hiện đầy đủ các cam kết an ninh của chúng ta;

đầu tư vào các liên minh và quan hệ đối tác trọng yếu, trong đó có NATO; chống những kẻ cực đoan bạo lực và bảo vệ nhân phẩm trên toàn thế giới; và bảo toàn năng lực phản ứng nhanh trước những mối đe doạ mới xuất hiện. Cùng lúc chúng ta tiến hành chiến lược này, chúng ta sẽ sẽ tiếp tục tham khảo với các đồng minh và đối tác để xử lý những mối quan ngại chung, nắm bắt các cơ hội mới, và củng cố sự ổn định toàn cầu.

Tôi mong tiếp tục mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng khi chúng ta làm việc cùng nhau để hiện thực hoá tầm nhìn của Tổng thống Obama vì an ninh của đất nước và nhân dân Hoa Kỳ".


Nguyễn Thắng
Từ khóa :
ngoại trưởng Mỹ , Barack Obama , Leon Panetta , Bộ Quốc Phòng , Bộ Ngoại Giao , Châu Á-Thái Bình Dương , an ninh , Mỹ
Tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ về các ưu tiên quốc phòng
Chủ đề : Trang bị của Hải quân Mỹ
Chủ đề : TIÊU ĐIỂM THỜI SỰ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác