Công nghệ và viễn thông giúp FPT lãi 1.277 tỷ đồng

Thị trường

Hoàng Lực (Theo chungta.vn)

(GDVN) - Công nghệ và Viễn thông là hai lĩnh vực đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của FPT (chiếm 76%) tổng lợi nhuận toàn tập đoàn với mức tăng trưởng tốt.

Tổng kết 6 tháng đầu năm 2013, doanh thu toàn FPT đạt 12.482 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm 2012, lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn là 1.277 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch 6 tháng - tăng trưởng 6% so với cùng kỳ. Hết 6 tháng, toàn FPT đã hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và 48% kế hoạch lợi nhuận năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.059 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 803 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, hoàn thành kế hoạch 6 tháng tương đương 48% và 47% kế hoạch năm.

Hai lĩnh vực Công nghệ và Viễn thông đóng góp 76% lợi nhuận cho FPT 6 tháng đầu năm 2013

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sau 6 tháng đạt 2.934 đồng/cổ phiếu, tăng 5% so với cùng kỳ (tính trên số lượng cổ phiếu đã điều chỉnh) tương đương 48% kế hoạch cả năm.

Hai lĩnh vực đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của Tập đoàn FPT là Công nghệ và Viễn thông. Mảng Công nghệ, bao gồm các mảng kinh doanh Phần mềm, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT lũy kế 6 tháng có mức tăng trưởng 23% về doanh thu và tăng trưởng tốt 34% về lợi nhuận. Mảng kinh doanh Viễn thông, bao gồm kinh doanh Dịch vụ viễn thông và Nội dung số, có mức tăng trưởng 12% về doanh thu và 8% về lợi nhuận.

Kết thúc 6 tháng, số dư tiền và tương đương tiền cùng với các khoản tiền gửi ngắn hạn của FPT đạt 3.237 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2012.
Hoàng Lực (Theo chungta.vn)
Từ khóa :
FPT , lợi nhuận , tăng trưởng , doanh thu , lợi nhuận sau thuế , cổ phiếu , EPS , lãi cơ bản
Công nghệ và viễn thông giúp FPT lãi 1.277 tỷ đồng
Tin khác