Ông Trương Gia Bình được đề xuất tiếp tục giữ chức TGĐ FPT

Thị trường

Theo TTVN

HĐQT thông qua đề xuất ông Trương Gia Bình tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành năm 2013, trình ĐHCĐ phê duyệt.

Năm 2013, FPT tiếp tục phương án chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%. Tuy vậy, HĐQT đề xuất "mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2013 sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2014 quyết định".

Công ty Cổ phần FPT (FPT) công bố nghị quyết HĐQT ngày 20/3/2013 về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 dự định sẽ diễn ra ngày 6/4/2013 tại khách sạn Daewoo - Hà Nội.

TGĐ FPT Trương Gia Bình.

HĐQT thông qua đề xuất ông Trương Gia Bình tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành năm 2013, trình ĐHCĐ phê duyệt. Ông Bình đã quay lại ghế tổng giám đốc từ tháng 9/2012 sau khi ông Trương Đình Anh từ nhiệm chức vụ này.

Về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012, HĐQT đề xuất Chi trả cổ tức tiền mặt năm 2012 tỷ lệ 20%. Phần còn lại được giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong các năm tới.

Năm 2013, FPT tiếp tục phương án chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%. Tuy vậy, HĐQT đề xuất "mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2013 sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2014 quyết định."

HĐQT công ty thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi cho nhân viên có đóng góp cho FPT trong năm 2012 với số lượng không quá 0,5% vốn điều lệ, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm.

* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi

Theo TTVN
Từ khóa :
FPT , hội đồng quản trị , Trương Gia Bình , đại hội cổ đông , cổ tức , tiền mặt , tổng giám đốc , Khách sạn Daewoo
Ông Trương Gia Bình được đề xuất tiếp tục giữ chức TGĐ FPT
Tin khác