Xăng có thể tăng thêm 400 đồng/lít

Thị trường

Theo báo GTVT

Với tổng lượng xăng tiêu thụ trên thị trường Việt Nam là 1 tỷ lít/tháng, Quỹ BOG chỉ đủ hỗ trợ 55 đồng/lít trong vòng 1 tháng. Do đó, nhiều khả năng giá xăng dầu sẽ lại được điều chỉnh tăng từ 350-400 đồng/lít trong thời gian tới.

Sau lần tăng giá ngày 28/6, hiện các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối lại kêu lỗ và xin liên Bộ Tài chính - Công thương cho phép tăng giá bán, với lý do từ cuối tháng 6 đến nay, doanh nghiệp đang lỗ 500 đồng/lít xăng bán ra.


Mặc dù đã được Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) bù lỗ 300 đồng/lít, nhưng nửa tháng qua, doanh nghiệp vẫn đang phải bù lỗ 200 đồng/lít xăng dầu.
 
Theo phân tích của Tiến sỹ Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu thêm lần nữa là khó tránh, bởi 70% xăng dầu trong nước phụ thuộc thế giới. Trong khi đó, số dư của Quỹ BOG đến ngày 30/6/2013 chỉ còn 55 tỷ đồng - một mức rất thấp so với số dư 750 tỷ đồng đầu năm. Với tổng lượng xăng tiêu thụ trên thị trường Việt Nam là 1 tỷ lít/tháng, Quỹ BOG chỉ đủ hỗ trợ 55 đồng/lít trong vòng 1 tháng. Do đó, nhiều khả năng giá xăng dầu sẽ lại được điều chỉnh tăng từ 350-400 đồng/lít trong thời gian tới.
 
Theo báo GTVT
Từ khóa :
giá căng , xăng tăng giá , quỹ bình ổn xăng dầu
Xăng có thể tăng thêm 400 đồng/lít
Tin khác